Na vztazích záleží

Mgr. Jiřina Kozoňová - psycholog, psychoterapeut, vztahový terapeut

Mou doménou jsou partnerské vztahy. Jsem ráda, když můžu přispět k znovuoživení vztahu mezi partnery, narůstu porozumění, respektu a obnovy partnerského souladu.


V individuálních sezeních se s klientem věnujeme vztahu k sobě samému. Životní příběh přestává být o neustálém boji a bezmoci a mění se v příběh o naději a úsilí, které přináší ovoce.


Při práci s rodinami společně hledáme způsoby, jak zvládnout dát prostor potřebám jednotlivce uvnitř rodiny, jak si porozumět, aby všichni mohli čerpat sílu a potenciál z jedinečnosti rodiny vlastní.

Párové poradenství

Společně hledáme cesty, jak se co nejrychleji zbavit trápení v partnerském vztahu. 


Pojmenováváme problematická místa, popisujeme mechanismy, nalézáme způsoby, jak jinak reagovat. Hledáme cestu k porozumění, zlepšení komunikace a naplnění potřeb obou partnerů.


Párová terapie

Měníme základní postoje k sobě i k partnerovi. Léčíme to, co v nás zůstalo z minulé špatné zkušenosti. Snažíme se proměnit vztah v důvěrnější, otevřenější a spokojenější. Trvá to často déle, ale jde to! 


Jde o práci, kdy se snažíme vztah oživit či posílit. Ve společných sezeních prohlubujeme možnosti komunikace. Rozvíjíme blízkost a bezpečí pro osobní prostor v rámci vztahu.

Rozvodové poradenství

Zánik vztahu a rozpad rodiny je velmi bolestný a obvykle dlouhodobý proces. Pomohu Vám jím projít a snášet bolest ze ztráty bez zbytečného zraňování sebe i dětí.


Individuální psychoterapie a poradenství

Práce s jednotlivcem na tématech, která jsou pro něj důležitá – od osobních po vztahové či rodinné trápení. I když partner, rodič nebo dítě nechce nebo nemůže přijít s Vámi, má to cenu!


Rodinné poradenství a terapie

Spolupráce se všemi nebo více členy rodiny. Hledáme nové cesty k porozumění, nalezení hlasu všech členů tak, aby nám v rodině bylo dobře.


Výchovné poradenství

Tam, kde si rodiče nevědí rady, bojí se, jestli ve výchově dělají dost, zažívají trápení s dětmi… a mají chuť společně pracovat a hledat cestu, jak se ve výchově dětí cítit více spojení i spokojení.